Tầm nhìn & Sứ mệnh ACIS

Tầm nhìn & Sứ mệnh

Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất các thiết bị liên quan đến “Giải pháp Thông Minh và Điều Khiển Tự Động” để phục vụ cho cuộc sống con người, từ đời sống dân sinh đến công nghiệp hay sinh hoạt cộng đồng.

Tầm nhìn: Khai phá tiềm năng công nghệ Việt Nam, đưa nền công nghệ Việt Nam sánh vai với các cường quốc công nghệ thế giới như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Giá Trị Theo Đuổi: “Bến Đỗ Nhân Tài - Phát Triển Xã Hội” là nơi thu hút và phát triển Nhân Tài Công Nghệ Việt, nuôi dưỡng nguồn nhân lực để phục vụ cho mục tiêu phát triển Khoa Học Kỹ Thuật của quốc gia.